Steun het fondsAanvraag indienen

Hoe het Fonds "Fonds Jan Filliers" Steunen?

Een Fonds moet beschikken over financiële middelen om haar doel te kunnen realiseren. U kunt het “Fonds Jan Filliers” op verschillende manieren steunen. We schetsen u hierna een aantal mogelijkheden:

Financiële gift

U kunt een geldelijke schenking doen op het rekeningnummer van de KoningBoudewijnStichting: BE10 000-0000004-04, met vermelding “Fonds Jan Filliers”. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

U wenst als bedrijf of organisatie structurele partner te worden?

Uit sympathie en steun voor het “Fonds Jan Filliers” en/of vanuit de overtuiging van “maatschappelijk verantwoord ondernemen” kunt u structurele partner worden van het Fonds.

Als structurele partner, verbindt het bedrijf of de organisatie er zich toe gedurende minstens 5 jaar een jaarlijks bedrag van minimum € 2.500 te storten op het rekeningnummer van de KoningBoudewijnStichting: BE10 000-0000004-04, met vermelding “Fonds Jan Filliers”. Het bedrijf of de organisatie ontvangt hiervoor een fiscaal attest.

Het logo van het bedrijf of de organisatie wordt vermeld op de website van het “Fonds Jan Filliers”.

Alle giften, overgemaakt ten gunste van het “Fonds Jan Filliers”, worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting en worden integraal aangewend in dossiers die beantwoorden aan de doelstelling van het Fonds en die zijn goedgekeurd door het Bestuurscomité