Steun het fondsAanvraag indienen

Wie beheert het "Fonds Jan Filliers"?

Het “Fonds Jan Filliers” wordt beheerd 
door de Koning Boudewijnstichting.

Het bestuur van het “Fonds Jan Filliers” is in handen van een Bestuurscomité, dat volgende leden telt:

  • Dominique Filliers – Delbecque, stichter en voorzitter
  • Christian Agneessens, stichter
  • De heer Bernard Filliers, lid
  • De Heer Patrick Coucke, lid
  • Een vertegenwoordiger van de Koning Boudewijnstichting

Deze personen zetelen in het Bestuurscomité van het Fonds en hebben stemrecht in het kader van de toekenning van beurzen aan slachtoffers, die op basis van de doelstelling van het Fonds in aanmerking komen voor steun. De leden van het Bestuurscomité van het Fonds zijn onbezoldigd.

Naast het Bestuurscomité is een werkgroep opgericht, die als opdracht heeft onder meer een jaarlijks evenement te organiseren, waarvan de opbrengsten integraal worden overgemaakt aan het “Fonds Jan Filliers”.