Steun het fondsAanvraag indienen

Waarom een "Fonds Jan Filliers"?

Jan Filliers was één brok sociaal engagement. Door zijn beroep, maar ook door zijn persoon, bracht hij mensen samen. Hoeveel mensen heeft hij niet bij elkaar gebracht via zijn Filliers - producten? Hoeveel mensen heeft hij niet met elkaar in contact gebracht, zowel op privé-vlak als tijdens zijn beroepsactiviteit, zodat nieuwe vriendschappen konden ontstaan?

Als lid van de Rotary club (Deinze) stond Jan Filliers ook zeer open voor diensten aan de gemeenschap en in het bijzonder, aan minderbedeelden en mensen in nood.

Dit onmetelijk sociaal engagement vormt de basis voor het antwoord op de vraag: Waarom een “Fonds Jan Filliers”? Zijn inspanningen en verwezenlijkingen op sociaal vlak, zullen dankzij het Fonds dat zijn naam draagt, worden gecontinueerd.

Als figuur en persoonlijkheid zal hij ook op die manier blijven bestaan. Uit dankbaarheid voor wat hij was en voor wat hij de mensen gegeven heeft, wordt zijn naam gelinkt aan een initiatief met een uitgesproken menselijk en maatschappelijk doel.

Beste Jan, Steeds plannen en dromen die je waarmaakte. Veel is gerealiseerd, veel is in wording En teveel neem je met je mee