Steun het fondsAanvraag indienen

Doel "Fonds Jan Filliers"

Het initieel doel van het “Fonds Jan Filliers” wordt als volgt omschreven :

Beurzen uitreiken aan slachtoffers van een ongeval, waarbij de betrokkene blijvend verminkt of fysisch gehandicapt is ten gevolge van het ongeval. De beurs zal het slachtoffer ondersteunen in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Het fonds is actief in Vlaanderen.

De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage voor het bekostigen van bijvoorbeeld hulpmiddelen om een droom/project te realiseren, ter beschikking stellen van specialisten bij een aangepaste begeleiding, ondersteunen aangepaste studies, zinvolle vrijetijdsbesteding, sportactiviteiten, … 

De aangeboden hulp zal aanvullend zijn aan de dekking, voorzien van de verzekeraar.

De aangeboden ondersteuning zal uiteraard steeds voorafgaandelijk moeten goedgekeurd worden door de leden van het Bestuurscomité van het Fonds en in verhouding staan met de financiële middelen waarover het “Fonds Jan Filliers” op dat moment beschikt.

Een bijkomend doel kan spontaan ontstaan door het samenbrengen van vrienden die zich scharen achter de organisatie van bijvoorbeeld een evenement, met het oog op fondsenwerving. Oprechte vriendschap lag Jan Filliers nauw aan het hart. Dankzij de oprichting van het “Fonds Jan Filliers” worden de vriendschapsbanden versterkt tussen mensen die zich inzetten voor hetzelfde goede doel.