Steun het fondsAanvraag indienen

Fonds Jan Filliers Feesten

Editie 2013 - Vrijdag 21 september

Rudy

Voor de tweede editie van de FondsJanFilliers-feesten had het jeugdcomité een pracht van een affiche opgesteld. De weergoden waren ons goed gezind en allen die aanwezig waren kunnen alleen maar getuigen van een schitterende avond. Het vele voorbereidende werk door het comité, maar ook de vrijwillige medewerkers tijdens opbouw, festivalavond en afbraak, steun van vele sponsors droegen bij tot een warm gevoel dat sociaal engagement met zich meebrengt.

Dank aan ieder die op deze manier zijn steentje bijdraagt aan het doel van het FondsJanFilliers: jonge slachtoffers van een ongeval verder helpen in hun toekomstplannen!