Steun het fondsAanvraag indienen

Benefietconcerten "Fonds Jan Filliers"

Editie 2014 Vrijdag 27 juni

Rudy

Voor deze lustrumviering kregen we, dank zij de medewerking en inzet van velen, niet alleen een prachtige affiche, maar tevens een zeer geslaagde avond. Wij zijn de Gouverneur, Jan Briers, bijzonder dankbaar voor zijn peterschap van deze editie. Na de inleiding door accordeoniste Emmy Van Speybroeck, werd het publiek verrast door, voor de meeste aanwezigen een ongekend muzikale combinatie, het saxofoonkwartet CEDEL. Tijdens de heerlijke walking dinner en receptie na het optreden, werd nog lang nagenoten in de aanwezigheid van de Gouverneur, de schitterende muzikanten en vele sympathisanten.

Dank aan ieder die bijdroeg aan het succes van deze avond en zo ook de steun aan slachtoffers van een ongeval.