Steun het fondsAanvraag indienen

David

21 jaar

Rudy

"LEER MIJ SPREKEN" was de vraag die David stelde aan het fondsjanfilliers!

David wil niet langer zijn gevoel voor humor en zijn spiritualiteit houden voor zichzelf, maar delen met zijn directe omgeving. En veel meer dan dat. Om zich te kunnen uiten werd enige tijd geleden een spraakcomputer aangeschaft. De mogelijkheden van dit medium reiken echter veel verder dan David tot nu toe gebruik kan van maken. Het Fonds Jan Filliers financiert de kosten van de logopedist die David begeleidt om maximaal gebruik te maken van de spraakcomputer. Een kost waarvoor na twee jaar revalidatie geen terugbetaling kan gekregen worden. Communiceren: één van de meest primaire functies in een menswaardig bestaan maar nog meer een noodzakelijkheid om zich persoonlijk verder te ontwikkelen.

GETUIGENIS: 

Beste mensen van het Filliers fonds,
Hierna een persoonlijke reactie van onze cliënt David. Hij is super tevreden met de begeleiding die door jullie toedoen kan gerealiseerd worden. Hij kan nu 'spreken', communiceren, .....

Vriendelijk gegroet,
David

Betreft : Evolutie van de tweede periode van drie maanden van het project van het ‘Fonds Jan Filliers’ 

David is steeds meer enthousiast om de Tellus te gebruiken; ook de therapeuten hebben hier meer aandacht voor.  Er wordt mij steeds vaker gezegd dat David die dag reeds met de Tellus gecommuniceerd heeft. Ik ken het programma nu heel goed; er kunnen heel vlot nieuwe dingen in aangepast worden; David probeert zelf reeds aanpassingen te doen.  Voor moeilijkere aanpassingen vraagt hij mij vaak om te tonen hoe je dit moet doen. David kan steeds vlotter overschakelen van rijden-naar praten.  Hij weet hoe dit moet; het gaat alleen nog traag. Echte gesprekken voeren blijft nog moeilijk, dit verloopt nog traag.  We blijven merken dat je de Tellus tot in het oneindige kan blijven uitbreiden.  Er moet nog steeds een heleboel vertaald worden naar het Frans.  

BESLUIT:

We hebben al heel wat bereikt, maar er zal altijd uitbreiding mogelijk blijven. De volgende doelstellingen stellen we voorop:
De Tellus moet de hele dag in gebruik zijn

  • Nog vlottere omschakeling van de modus rolwagen naar de modus Tellus
  • Verder blijven uitwerken van de verschillende tabbladen en nieuwe dingen blijven toevoegen
  • David nog meer aansporen om zelf aanpassingen te doen; dit ook samen doen om ervoor te zorgen dat David zonder mij verder kan werken aan de uitbreiding van zijn Tellus
  • Evenwaardig uitwerken van de Franse versie
  • Communicatievaardigheid en gebruiksvriendelijkheid vergroten

Met vriendelijke groet,
Lies, Logopediste

GETUIGENIS:

“Dag mensen,

Het bevalt me dat ik geholpen wordt door Lies.
Nu is mijn Tellus uitgebreid tot een communicatietoestel.
Ik gebruik hem om ten eerste met de mensen te discussiëren en ten tweede om te tonen wat Lies er bij gezet heeft.

Goeiedag mensen ”