Steun het fondsAanvraag indienen

Bert

23 jaar

Rudy

De restletsels van een ongeval beletten Bert zijn studies verder te zetten. Bert laat het niet daarbij en zoekt nieuwe uitdagingen. Een oude jongensdroom bracht hem ertoe een elektronisch drumstel aan te schaffen en via het ‘leren drummen’ enerzijds oog- handcoördinatie, aandacht en geheugen oefenen en anderzijds een zinvolle dagbesteding te ontwikkelen. De fysische beperkingen laten momenteel niet toe lessen te volgen in de muziekacademie. Het Fonds Jan Filliers steunt via de betaling van individuele drumlessen, welke doordacht voorbereid in functie van Bert zijn beperkingen en in functie van een optimale ontwikkeling.

GETUIGENIS:

Geachte mevrouw Filliers,

Ik ben Bert en ik heb sinds 2013 van jullie drumlessen gekregen.

Voor deze lessen kon ik reeds enkele basisritmes, maar ik wou nog meer leren. Dank zij jullie drumlessen heb ik nog heel wat bijgeleerd: meer basisritmes, veel geoefende, de liedjes ‘we will rock you’ en ‘smoke on the water’ Dit was supercool. Door deze lessen heb ik ook een optreden kunnen geven in het dagcentrum, samen met Brecht, mijn lesgever. 
Dit was voor ongeveer 50 man. Dit vond ik echt super, omdat alle mensen naar mij luisterden. Op het einde kreeg ik zelfs een staande ovatie. De ervaring die mij het meeste is bijgebleven was de repetitie van de band van mijn leraar. Deze heb ik mogen meevolgen. Toen heb ik ook even mogen meespelen.
Verder heb ik ook de andere bandleden leren kennen.

Voor de lessen had ik al een elektronische drum, maar hier speelde ik niet zo vaak op. Dank zij de lessen met Brecht speel ik er nu meerdere keren per week op. Ik heb mijn drum zelfs gepimped (uitgebreid met koebel en een tamboerijn).
In de toekomst hoop ik zelfs in een band te spelen, misschien met andere mensen die ook een NAH hebben. Verder zou ik misschien ook naar een muziekschool willen gaan voor mensen met een beperking om nog beter te worden! Bedankt voor deze drumlessen!! Ik heb er echt veel van bijgeleerd en heel hard van genoten. 

Zonder jullie zou dit nooit gelukt zijn. Bert

Hopelijk ben ik na een jaartje klaar om naar de muziekacademie te gaan en misschien, misschien drum ik ooit in een band … Chad Smith achterna … een stoute jongensdroom?