Steun het fondsAanvraag indienen

Hoe uw aanvraag indienen?

Kandidaatdossier
U kunt hier online een kandidaatsdossier invullen

Contactcentrum
Uit sympathie en steun voor het “Fonds Jan Filliers” en/of vanuit de overtuiging van “maatschappelijk verantwoord ondernemen” kunt u structurele partner worden van het Fonds.

Als structurele partner, verbindt het bedrijf of de organisatie er zich toe gedurende minstens 5 jaar een jaarlijks bedrag van minimum € 2.500 te storten op het rekeningnummer van de KoningBoudewijnStichting: 
BE10 000-0000004-04, met vermelding “Fonds Jan Filliers”. Het bedrijf of de organisatie ontvangt hiervoor een fiscaal attest